×

Informace

Zde se zobrazuje seznam již provedených odečtů za aktuálně zvolené období a domácnost.
Pomocí tlačítka Nový odečet zadáte nový odečet podle zjištěného stavu měřiče. Kliknutím na koncový stav se zobrazí detail odečtu. Po najetí kurzorem myši na řádek záznamu se v posledním sloupci zobrazí editační tlačítka opravit a smazat.
V předposledním sloupci se zobrazuje případná textová poznámka a šipky vyšší spotřebanižší spotřeba znázorňujicí vybočení spotřeby nad rámec průměru.

Studená voda

Nový odečet
Období:

Datum Koncový stav Spotřeba m3 Spotřeba/den

Nový odečet
Celkem spotřebováno za období 0.000 m3
Předpokládaná spotřeba za období* 0.000 m3
* jedná se o dopočítanou hodnotu

Date:

Rychlé vytvoření účtu

Přihlášení